Antalet sälar ökar längs kusten

Kusten längs Sörmland och Östergötland är de områden längs den svenska östersjökusten där beståndet av gråsäl ökar mest. Det visar de senaste uppgifterna. Ökningstakten där beräknas till drygt 13 procent per år vilket är nästan fem procentenheter mer än för den svenska östersjökusten i sin helhet.