Få medicinska studier försämrar sjukvården

Allt färre medicinska studier görs i Sverige och det hotar kvaliteten inom sjukvården. Det konstateras i en ny promemoria till regeringen. Orsakerna är flera, säger Birgitta Strandvik, professor i barn- och ungdomsmedicin i Göteborg.
– Kliniska prövningar har gått ner i Sverige. Det beror säkert på många faktorer men en faktor är att man är mer stressad i sjukvården, man har svårt att klara av att göra sådana här saker också. För vi har ju fantastiska förutsättningar genom våra registreringar, genom våra personnummer, och när vi då också har haft en hög kvalitet på sjukvården så har det varit naturligt att lägga kliniska prövningar här. Baseras på utländsk forskning Svenska forskare publicerar allt färre resultat i vetenskapliga tidskrifter. Det betyder i sin tur att dagens svenska sjukvård måste baseras på forskning från utlandet, vilket de flesta tycker är olyckligt. Men Peter Lönnroth, chef för forskning och utveckling vid Sahlgrenska sjukhuset ser andra orsaker till att forskningen flyttar utomlands. – Den svenska läkemedelsindustrin har i hög grad bytt ägare och internationaliserat sig, det är naturligt att det läggs mer studier i Europa där då svenska universitetssjukhus gör en mindre del av totalkakan än vad man gjorde förut. Det finns flera olika faktorer här som inverkar. ”Bör finnas mer svenska undersökningar” Statens beredning för medicinsk utvärdering gör regelbundet sammanställningar av aktuell forskning och de får allt färre svenska studier att basera sin råd till sjukvården på – råd som ska leda till en sjukvård byggd på så starka bevis eller evidens som möjligt. – Det är allvarligt för vi har ju ändå alla olika typer av sociala förutsättningar och annat. Kan man då inte grunda en del av den evidence base som vi vill ha i Sverige på svenska undersökningar? Det behöver självklart inte bara vara det men det bör finnas mer, säger Birgitta Strandvik.
Anna Larsson anna.larsson@sr.se