Nyköping i Länsrätten

Länsrätten ska pröva om det var rätt av Nyköpings Kommun att gå med i bolaget Nyköping-Östgötalänken.
Bolaget arbetar för att dubbelspårig järnväg ska byggas mellan Järna och Norrköping, via Nyköping. Den person som överklagat Nyköpings Kommuns beslut till Länsrätten, anser att Nyköpings Kommun genom att gå med i bolaget avsäger sig sin möjlighet att bestämma hur kommunens mark ska användas, och det står i strid mot kommunallagen. Nyköpings Kommun hävdar å sin sida att man inte gjort något fel, och att kommunen fortfarande bestämmer hur marken ska användas.