39 miljoner saknas för ny politisk nämnd

Det behövs närmare 39 miljoner till nästa år för den nybildade arbetsmarknads- och integrationsnämnden i Eskilstuna för att klara verksamheten nästa år. Det handlar bland annat om att klara utbetalningen av socialbidrag, att ge ökad utbildning för de som behöver och för att klara de ökade sociala problemen. Det framgår av budgetförslaget.
Osäkerheten om statens pengar till arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan innebär att färre personer placeras i arbetsmarknadsprogram. Ett annat problem, är att socialnormen har höjts, men förvaltningen får inte kompensation från fullmäktige för att det kostar mer. Arbetsmarknads- och integrationsnämnden är en nybildad "supernämnd" och är en sammanslagning mellan socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden. Den ska effektivisera förvaltningen av arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor, hoppas politikerna. Det stora problemet är och har varit under flera år, det stora underskottet i den tidigare socialnämnden.