Rusning till skjutbanan

Det är rusning till älgbanorna i länet inför älgjakten som börjar den 13 oktober.
Många jägare har inte avlossat ett enda skott sedan förra jaktsäsongen så besöken på älgbanorna är viktiga, inte minst ur säkerhetssynpunkt. Varje år inträffar det incidenter och olyckor under älgjakten. Enligt en sammanställning som gjorts på Umeå universitet så har ett 90-tal personer dött av vådaskjutning sedan 1970.