Nej till vindkraftverk i Bredared

För andra gången misslyckas försöket att bygga ett vindkraftverk i Bredared. Länstyrelsen i Västra Götaland ger de boende som protesterat mot vindkraftverket rätt. Borås kommuns beslut att tillåta verket upphävs därmed.
I slutet av 90-talet godkände kommunen att ett vindkraftverk skulle få byggas. Men grannarna klagade och fick rätt. Såväl buller som störande inslag i landskapsbilden och skugggrörelser gjorde att länstyresen sa nej. För ett år sedan kom ett nytt förslag på ett vindkraftverk. Nu var det lite lägre och hade flyttats något. Borås kommun godkände bygglovet men grannarna överklagade och länstyrelsen säger återigen nej.