Mina kommentarer togs ur sitt sammanhang!

Med sakkunnig hjälp har jag nu lyckats höra det aktuella programmet.
Skäms!

Staffan Ulfstrand


Det var tråkigt att höra att du skäms, jag tycker inte att man ska skämmas för sina åsikter.

vänligen
Johanna Langhorst
Heliga Familjen


Jag menar förstår inta att jag skäms över mina åsikter, utan att du borde skämmas över hur du bröt mina uttalanden ur sitt sammanhang så att de förefaller helt bizarrs.

Tanken att flugsnappares eller schimpanser eller plattmaskars sexualvanor skulle ha betydelse för hur människans d:o bör se ut är mig givetvis fullständigt främmande – medan det i programmet låter (genom dina kommentarer) som om jag menade att om människor inte beter sig som nämnda arter, är det "onaturligt". Det är skamligt att bryta ut fragment av vad ett intervjuoffer sagt på detta sätt, och dina kommentarer var så långt från att spegla vad jag sa som kan tänkas. Nu vet ju jag att journalister är heliga, så att klaga duger inte för den som känner sig illa behandlad.

Typiskt också att du valt en samhällsvetare, till på köpet en person välkänd för sina utrerat biologifientliga åsikter, att presentera den kunskap som finns om människoartens härstamning och preteknologiska folks sedvänjor. Visserligen blir man som naturvetare van vid att sociologer får (miss)tolka vad man skriver och säger, medan omvändningen aldrig händer, så jag är inte förvånad över ditt personval.

Varför inte övergå till att syssla med något som du har kunskap om?

Det var ett vänligt råd från

Staffan Ulfstrand


Hej Staffan!

Jag försökte inte framställa det som om du tyckte att människor som inte beter sig som plattmaskar är onaturliga.

Jag ville bara visa på det ologiska i att vissa honors behov av resurser skulle skapa genetiskt betingat monogamt beteende hos dessa. Du och andra hävdar nämligen att detta skulle vara "god Darwinsk logik", när det i själva verket inte visat sig vara en teori som håller.

Man har t.ex. upptäckt att vissa honor låter sig befruktas av en hanne, men sätter bo med en annan. Upptäckten slår omkull den gamla teorin, ändå fortsätter man tala om den gamla teorin som om den fortfarande gällde. Och detta kallas vetenskap...

Vänligen

Johanna Langhorst


Den hona som behöver total försörjningsinsats från en hane vinner på strikt, genetisk monogami. Brister det i den striktheten, tappar hanen intresse för att bistå i vård, skola och omsorg – ungefär i  proportion till risken för att ungarna inte är hans. En hona som skaffar gener från en grannhane ökar avkomlingarnas genetiska kvalitet men får betala i form av reducerade insatser vad betr försörjningen. Det är alltså "god darwinsk logik" att en hona som önskar försörjningsbistånd är genetiskt monogam, för annars uteblir eller minskar pappans insatsberedvillighet. Fattar du?

Hos flertalet däggdjur är det honans ensak att försörja ungarna upp till självständigheter. Däggdjursungar "vet" sällan vem som är deras far och har ringa sannolikhet att överhuvudtaget träffa på honom. Hos människa är visat många gånger att barn som växer upp med styvfäder löper signifikant större risk att utsättas för mlm allvarlig misshandel än barn som växer upp med sin genetiske pappa. Uppoffringar och bistånd och omsorg – fint, men i synnerhet om det gäller nära släktingar.

Att lejon och schimpanser och massor av andra däggdjursarter i stor utsträckning ägnar sig åt barnamord är givetvis inte ett skäl för att finna samma beteende helt OK hos Homo sapiens. Vi formar våra levnadsregler enligt olika slags övertygelser, och vad vetenskapen kan bidra med är att förklara varför vissa ideologiska mål är så svåra att uppnå. Begreppet "naturlig" är överhuvudtaget suspekt och kräver en definition innan det används.
/SU


Hej Staffan!

Undersökningen du talar om, den med de våldsamma styvfäderna, är starkt ifrågasatt. Andra undersökningar visar nämligen att det oftast är de biologiska föräldrarna som misshandlar sina barn (både mammor och pappor).

Kanske är det så att vi människor emellanåt har ett ofärdigt psyke eller ibland skapar kulturer som inte lever upp till våra geners önskemål?

Vänligen

Johanna Langhorst


Det finns många studier som visar att risken för ett barn att misshandlas är större med en styvfar. Det är klart att det oftare är de genetiska föräldrarna som misshandlar, eftersom de allra flesta barn lever med sina genetiska föräldrar – men statistiskt gäller det jag påstår, och det är ju faktiskt det som är av intresse.

I din sista mening är första hälften obegriplig men andra däremot  fullt begriplig, och påminner om vad jag sa: det finns ideologiska önskemål om viss "kultur" som "naturen" gör det svårt att genomföra. Det är faktiskt långt kvar tills 50% av alla tekniker,  lastbilschaufförer, kärnfysiker, generaler och diktatorer är kvinnor...

SU