Kvinnornas val att stanna hemma

Dagens avsnitt bygger på en mycket tveksam premiss — nämligen att det mycket vanliga upplägget där mamman tar ut föräldraförsäkringen medan pappan förvärvsarbetar utgör en slags manlig exploatering av kvinnan. De studier som gjorts på området tyder emellertid på att det är allt som oftast är kvinnorna som vill stanna hemma med barnen.

Ta t.ex. sociologen Cathrine Hakim vid London School of Economics, som kanske är den som intresserat sig mest för frågan kring kvinnors val av yrke och barn, menar att mellan 60 och 80 procent av alla kvinnor i USA och i Europa föredrar att antingen jobba deltid eller att stanna hemma helt framför ett heltidsjobb då barnet kommer in i bilden (se bl.a. Work-Lifestyle Choices in the 21st Century, New York: Oxford University Press, 2000). Detta till trots att svenska kvinnor uttrycker en högre grad av tillfredställelse med sina jobb än vad män gör (se bl.a. Sara Beth Haviland "Job Satisfaction and the Gender Paradox: An International Perspective", 2004).


Hej Peter!

Tack för ditt brev.

Vänligen

Johanna Langhorst

Heliga Familjen