Svårt för Rooseum betala räkningar

Konstmuseet Rooseums dåliga ekonomi kan leda till att museet måste hålla stängt under vissa delar av året. Likviditeten är så dålig att flera leverantörer inte fått betalt och lämnat sina krav till inkasso.
– Det kanske är ett sätt att anpassa verksamheten till den ekonomi vi har. Jag hoppas inte att det blir så, men det kan vara ett sätt, säger Pelle Svensson (s), ordförande för stiftelsen Rooseums styrelse och även ordförande för kulturnämnden i Malmö. Rooseum brottas med ett ständigt ekonomiskt underskott. Budgeten är baserad på förväntade inkomster från sponsorer och bidrag som inte sällan bli försenade eller uteblir helt och hållet. Flera av Rooseums leverantörer har inte fått betalt. Senast är det en filmarbetare som lämnat en räkning på 170 000 kronor till inkasso. – Situationen är inte så mörk som den tycks se ut just nu i pressen. Vi har tillgångar, eller förväntade tillgångar och budgeten för året kommer att ha den balans som en styrelse måste se till att den har. Men Rooseum har en oerhört dålig likviditet, säger Pelle Svensson. När Rooseums leverantörer kan förvänta sig att få sina pengar kan han inte svara på.