Långt till sexuell jämställdhet

- Östersund ligger 8-10 år efter när det gäller likabehandling av homo-, bisexuella och transpersoner.
Det hävdar Stefan Holmgren, ordförande i Studentkårens HBT-utskott, utskottet för homo-, bisexuella och transpersoner. Han anser att det är långt kvar innan alla människor, oavsett sexuell läggning, behandlas lika i Östersund. Något han själv har upplevt inför helgens gayparty på Mitthögskolans campus. Bland annat har Stefan Holmgren mötts av påståendet att gaypartyt uppmanar folk att bli homosexuella.