Varven inom EU ska räddas

Den varvsnäring som finns kvar inom EU ska nu räddas. Under de senaste 25 åren har Sverige och övriga EU- länder tillsammans tappat runt 315 000 varvsjobb.
Göteborg är förmodligen den stad i världen som förlorat mest varvsjobb under de senaste 25-30 åren. Fyra storvarv med mycket gott internationellt rykte raderades ut på relativt kort tid och med dom 10 000 tals jobb.
Men även i övriga Europa har varvsnäringen tagit stryk, sedan 70 talet har antalet jobb minskat från 400 000 till 85 000 idag.
Framför allt är det konkurensen från det stenhårt statssubventionerade Sydkorea som har knäckt det avregleringsvänliga EU:s byggtonage.
Idag har de statssubventionerade Sydkoreanska varen erövrat 40 procent av världens fartygsproduktion.
När det gäller avvecklandet av statligt stöd till varvsnäringen så är Sverige det land bland skeppsbyggarnationerna som gått längst, så har också varven nästan helt raderats ut i Sverige.
Men nu har EU i elfte timmen tagit initiativet till en bred satsning på den kvarvarande europeiska varvsnäringen. Det gäller bl.a teknisk forskning, sjösäkerhet, produktutveckling, patentfrågor och finasieringsfrågor. Det skriver Ingenjörsvetenskapsakademien i sin tidning IVA-aktuellt.