Snabba åklagare

Åklagarkammaren i Nyköping har minskat sina handläggningstider för brottsutredningar till i genomsnitt 12 dagar. Det är en förbättring som gör Nyköping till en av dom snabbaste i landet.
Förra året tog det i genomsnitt 48 dagar från färdig polisutredning till det att åklagaren fattat sitt beslut. Riksåklagaren RÅ har satt upp som mål att innan 2002 minska handläggningstiden till högst 30 dagar. Men redan till och med april månad i år har landets åklagarkammare i det närmaste uppnått målet. - Vi har en bra sammansättning av personal, så förklarar chefsåklagare Anders Öjert Nyköpings uppryckning.