USA

Sotomayor klar för Högsta domstolen

På torsdagskvällen röstade den amerikanska senaten ja till att Sonia Sotomayor tar plats som domare i USA:s mäktiga Högsta domstol. Hon är den första ledamoten med latinamerikansk bakgrund någonsin och dessutom den tredje kvinnan som får det uppdraget.

Sonia Sotomayor, uppväxt under enkla förhållanden i stadsdelen Bronx i New York, är för många ett lysande exempel på vad som brukar kallas den amerikanska drömmen: Att allt är möjligt för den som har talang och ambitioner. 

Men president Obamas utnämning har samtidigt mött stort motstånd. Så många som 31 av senatens 40 republikaner röstade mot henne.

Enligt kritikerna står Sotomayor alltför långt till vänster, exempelvis i vapenfrågor, och har genom olika offentliga uttalanden visat att hon kommer att låta sina åsikter påverka hur hon dömer. 

Själv har Sotomayor velat tona ner sin person och sagt att hennes filosofi är enkel och går ut på att tillämpa USA:s lagar. 

Omkring var sjätte amerikan har latinamerikanskt ursprung och deras andel av befolkningen växer hela tiden. Mot den bakgrunden är dagens utnämning av Sonia Sotomayor en milstolpe. 

Jörgen Huitfeldt, Washington
jorgen.huitfeldt@sr.se