Olja dumpas vid fartygshaveri

Manskapet som sanerar olja utanför Langesund i Norge misstänker att någon dumpar olja i området i skuggan av lastfartyget Full Citys grundstötning.

Man fortsätter att göra nya oljefynd som inte kan sättas i samband med Full City. Fynden görs på "ologiska" ställen, förklarar Thomas Granfeldt, biträdande chef för saneringsmanskapet.
– De stämmer varken med havsströmmar, vind eller geografiska faktorer, säger han till tidningen Verdens Gangs (VG) nätupplaga.

– Vi tror att någon låter sig frestas att göra sig av med eget oljespill. Dessvärre har vi inte kunnat ta någon på bar gärning.
Full City gick på grund på västra sidan om Oslofjordens mynning - i höjd med Strömstad - men myndigheten Kystverket uppger att det förekommit oljeobservationer så långt söderut som utanför Mandal och Kristiansand.

Norska polisen uppger för sin del att fenomenet att det sker fler otillåtna utsläpp när det inträffar en olycka har förekommit förr. Nu har polisen anlitat en egen expert för att ta prover.