Kamp om kräftvatten

Ikväll är det åter dags för den årliga kräffesten i Svenljunga. Men att få tillgång till kräftvatten är svårt. Kommunen har 40 platser som lottas ut bland 300 intressenter. Och chansen att få tillgång till privat mark är inte så stor.

– Att hitta kräftvatten som ny är nog väldigt svårt, säger Daniel Hässle, som hyr ut kräftvatten i Sexdrega. Där är det en ständig kamp om meterna längs Ätran. Och kampen om kräftvatten är en årlig process.

Svenljunga kommun har 40 platser som de lottar ut. 20 av dem lottas bland de nyinflyttade och 19 platser bland resterande bybor. Den som kan vara säker på sina meter är den som fick största kräftan året innan, den personen vinner alltid en plats till kommande säsong.

I Sexdrega är intresset minst lika stort. På de 1 200 meter som markägaren Daniel Hässle äger är det svårt att nässla sig in. Har någon väl fått tag i ett ex antal meter vid Ätran så släpper de dom aldrig. Vissa har haft sina sträckor i 30 år och är inte mutbara.