Guldkant på tillvaron

Semestertider behöver inte innebära lägre personaltäthet och svårare för äldre att komma ut. På vårdboendet på Våxnäs är det istället tvärtom. Under sommaren frikopplas ordinarie medarbetare för att helt och fullt ägna sig åt de boende. Lisen Mithander, undersköterska och enhetschef Carina Söderqvist besökte Morgonradion.