Tveksam sanningshalt i Irakpåstående

I USA ifrågasätts nu Bushadministrationens påståenden i samband med kriget om att irakiska oljeintäkter skulle betala för återuppbyggnaden av landet. Enligt tidningen New York Times visade en rapport till regeringen redan förra hösten att det var osannolikt eftersom den irakiska oljeindustrin var i så dåligt skick, men uppgifterna användes aldrig.
Frågetecknen kring sanningshalten i Bushregeringens argument inför, under och efter Irakkriget blir allt fler. De senaste dagarna har störst uppmärksamhet riktats mot det faktum att USA-koalitionens egen inspektörsstyrka ännu inte har hittat några massförstörelsevapen i Irak. Oljeindustri i dåligt skick Enligt tidningsuppgifter under söndagen ska alltså en speciell undersökningsgrupp redan för ett år sedan presenterade en rapport om att Iraks oljeindustri, som en följd av sanktionerna mot landet, var i så dåligt skick att produktionen fallit kraftigt och att intäkterna inte skulle räcka till för de väntade höga återuppbyggnadskostnaderna. Trots det så sa bland andra biträdande försvarsministern Paul Wolfowitz under kriget att Irak relativt snabbt skulle kunna betala notan själv och vicepresident Dick Cheney gjorde liknande optimistiska bedömningar om oljeproduktionen vid krigsslutet. Täcker inte utgifterna Inför kongressen har nu Paul Bremer, högste civile ansvarig för koaltionen i Irak, förklarat att åtminstone under de kommande två åren kommer oljeintäkterna inte att täcka utgifterna i landet. Regeringstjänstemän säger till tidningen att de inte vet om Cheney och andra regeringsföreträdare känt till resultaten av undersökningsgruppens undersökningar. Men redan har demokratiska politiker kritiserat vad en av dem kallar mörkläggningen av viktiga fakta och avslöjandet kommer med största sannolikhet användas i den redan hetsiga kongressdebatten om de extra 87 miljarder dollar president Bush har begärt för kriget och återuppbyggnaden i Irak. Anders Ask New York