Dans och bild i två balettprogram i Göteborg

Att dans och bild, som konstarter, står nära varandra behöver kanske inte påpekas. Koreografer har ofta ett utvecklat visuellt sinne och för bildkonstnärer är rummet och rörelsen många gånger centrala delar i skapandet. Kanske är också gränserna mellan konkret och abstrakt mera flytande i just bild och dans. I Göteborg visas just nu under oktober och november två föreställningar med stark visuell kraft. På Atalante visas Eva Ingmarssons multimediala dansberättelse Mellan dag och natt och på GöteborgsOperan erbjuder man det blandade balettprogrammet Impressionism. Sett dem båda, och funderat på det där med bild och dans, har Bodil Persson. (Sänt 8.50 och 13.05 den 6 oktober 2003) (Bolero av Ravel bildade musikalisk grund till Meryl Tankards balett som är ett av tre verk på GöterborgsOperan. Deras program Impressionism dansas till och med den 9 november. Eva Ingmarssons Mellan dag och natt ges på Atalante i Göteborg till och med den sista oktober.)