Sörmland

Algblomningen tar fart vid kusten

Algblomningen har börjat komma igång längs sörmlandskusten. Tecken på svag algblomning längs i stort sett hela kusten har synts på satellitbilder. Så länge högtrycket fortsätter blir det troligtvis mer alger, säger Gunnar Aneer, marinekolog på Länsstyrelsen i Stockholm.

– Sedan beror det på vad som händer med vädret därefter. Nu sägs det att ett lågtryck är på väg från västkusten på måndag. Då kan förutsättningarna ändras, då blir det ofta lite blåsigare och då blandas algerna ner i vattnet och försvinner som ett problem, men de finns kvar och kan återkomma om det blir lugnt igen.

Ungefär hälften av alla alger är giftiga, men det går inte att se vilka som är giftiga eller inte. Det farliga är att dricka vattnet och det är framför allt husdjur, som till exempel hundar, som riskerar att bli riktigt sjuka av algblomningen. Får en hund i sig mycket vatten kan den avlida inom en timme, enligt Gunnar Aneer. Även små barn, som får i sig vatten genom kallsupar kan bli magsjuka.

– Även vuxna kan ju svälja och bli magsjuka. Gifterna som sådana är väldigt starka, men det är få som drabbas av allvarliga komplikationer, men det finns en viss risk att man kan bli ordentligt sjuk.

Betyder det att man inte kan bada nu?

– Nej, man ska titta efter hur vattnet ser ut. Är det enstaka trådar eller lite lätt grumligt så att man utan problem ser bottnen på en halv till en meters djup då är det inga problem. Det måste bli grumligare än så eller att vattenytan täcks av en sammanhängande hinna mer eller mindre som man ska vara försiktig, menar Gunnar Aneer.

Ellen Forslund
ellen.forslund@sr.se