Stor del av Tjernobylavfallet finns kvar i naturen

70 procent av det cesium som föll ner i Sverige efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 finns kvar i naturen. Men trots myndigheternas lugnande besked om en ytterst marginell ökad cancerrisk blir jägare oroliga när älgar fälls som har långt över det rekommenderade gränsvärdet på 1 500 becquerel cesium per kilo kött.

I Ängersjö utanför Umeå var Sven Erik Lindahl med och fällde en kalv som hade 4 000 becquerel nyligen. – Jag blev väldigt förvånad. ”Kan det vara möjligt?” frågade jag dem på labbet men det sa de att det var, säger Sven Erik Lindahl. Hur kändes det? – Det känns inget roligt. Vad gör ni med köttet? – Ja, jag vill inte ha det. Inte kan man äta det. Det är mycket svamp i år och älgen gillar svamp, som drar till sig det radioaktiva ämnet cesium. Cesium kvar i naturen 70 procent av det cesium 137 som föll ner efter Tjernobylolyckan i april 1986 finns kvar i naturen idag. Det tar 30 år för ämnet att halveras. Det mesta ligger bundet men några procent tas upp i växter och bär. Livsmedelsverket rekommenderar att en människa högst bör få i sig 75 000 bequerel per år totalt. Om man åt 20 kilo av den älgkalv som Sven-Erik Lindahl var med och sköt skulle man passera den gränsen. – I de områden där det var ett stort nedfall kan det fortfarande vara problem. Jag tycker att man ska vara försiktig, speciellt om man äter mycket vilt och väldigt mycket svamp. Då bör man nog kontrollera sina produkter, säger Anders Glynn är laboratoriechef på Livsmedelsverket, den myndighet som satt gränsvärdet. Provtagning har klingat av Nedfallet var koncentrerat till områdena runt Gävle, Uppland, Västernorrland och Västerbotten. Provtagningen av kött fisk bär och svamp som var flitig åren efter olyckan har klingat av. Intresset har mattats både från privatpersoner och från kommunernas sida när man sett att cesiumhalten sjunkit generellt. På Statens strålskyddsinstitut säger Leif Moberg som varit ansvarig för uppföljningen efter Tjernobyl att man räknat på den förhöjda risken av att få cancer i hela Sverige på grund av nedfallet. Mer riskfyllt bo i radonhus Tre fall per år i hela landet är hypotesen. Det är betydligt mera riskfyllt att bo i ett radonhus, eller att sola för mycket, säger Leif Moberg. Men Sven Erik Lindahl känner sig inte längre så säker. Han tycker att det borde tas mer prover, och att myndigheterna skulle be jägarna om hjälp med det. – Varför inte gå ut till jaktlagen och be att de ta prover för att kunna kartlägga det här och se vad som verkligen har hänt, men inte något sådant. Utan det har varit på eget initiativ från första stund, säger Sven Erik Lindahl, jägare från Ängersjö i södra Västerbotten.

Agneta Johansson