Mer kvicksilver än beräknat på EKA-området

Nu är det konstaterat att mängden kvicksilver i marken på det gamla industriområdet EKA i Bengtsfors är 15 ton, alltså tre gåner så mycket som de i 5,7 ton som man kommit fram till vid tidigare stickprovskontroller
På området låg en kemisk fabrik som stängdes 1923. Men resterna av fabriksverksamheten finns kvar och området är i dag ett av landets mest förorenade platser. Omkring 30 000 ton starkt förorenade jordmassor beräknas innehålla höga halter av dioxin, bly, tetrakloretylen och kvicksilver. Det skriver Göteborgs-Posten.