Stopiringjape e shtare chavengoro paldibe.

E Evropakoro sudo privremeno stopiringja o paldibe shtare romane chaven kotar i Srbia kova so lengiri daj i ko pandlibe ki Svedia. E chavengoro juridiska ombud/advokati, Gunila von Wachenfeldt, mukhlja zalba ke Evropako sudo odoleske so oj gindini kaj o paldibe si protiv e manushengo pravo.

- Me sium but bahtali basho e chavengoro sebepi. Importantno/vazno i te phenav kaj o sluchaj lengoro panda nane zavrsimo, apsolutno na. Ama palem akava si sar jek kvito, sar me so haljiljum, i zalba nane bizi osnova/temeli, keda ne bi ovela sine adjaar nebi sine o sudo anola e savki odluka/beslut, phenel e chavengoro advokati Gunila von Wachenfeldt.

I migracia ko juli masek/chon andja odluka o shtar chave so si mashkar shov thaj deshushtar bersh purane, te paldenpe ki Srbia, mada kerdjepe protestia kotar i Söderhamn komuna kote so o chave djivdinena. E chavengiri daj si ko pandlipe ki Svedia a ola djivdinena ki pli familia akate. Ki Srbia nanelen pashe manusha. Ama palem i migracia gindini kaj nane dovolno razlogia te achoven ki Svedia thaj gindinena kaj o chave shaj te djivdinen ko disavo domi ki Srbia. O paldibe achadjape dji mashkar o septembro, thaj e Evropako sudo akana ka rodel jek yttrande/izjava kotar o gavarmento anglal te anen slutgiltigt beslut-agorikani odluka. Sar so phenel e chavengoro advokati i Gunila von Wachenfeldt o chave i shukar akana akanaske, ama ako bichavenape palal ki Srbia isi riziko ola te oven ki ulica.