Stort antal långtidssjukskrivna i Järna

I Södertälje kommun är sjukfrånvaron på väg ned. Men i Järna kommundel var 41 av 375 anställda långtidssjukskrivna, och sjukfrånvaron per anställd har ökat med två dagar under perioden mars till juni.
- Vi har redan problem med hög sjukfrånvaro och nu har den ökat, säger Christina Thunholm som är personalchef i Järna till Länstidningen. Socialtjänsten är en av de enheter som har drabbats hårdast i Järna.