Svårt locka präster till Blekinge

Det är svårt att få nyutbildade präster att flytta till Blekinge. Det säger Torgny Werger kanslichef på Lundsstift.
Bristen på präster är inte akut, men bland de yngre prästerna upplevs framförallt östra Blekinge som ointressant, säger Torgny Werger Ovilja att flytta på sig Prästerna som hamnar i Blekinge är i dom flesta fall utbildade i Lund. Och många är redan under utbildningen stadgade familjefäder med fru barn och villa, vilket kan bidra till oviljan att röra på sig. Uppfattningen måste förändras Problematiken med präster som tycker det är långt till Blekinge, är inte unik även bland åklagare i Malmö/Lund regionen är bilden att resan till Blekinge är alltför lång. En uppfattning som Torgny Werger och hans kollegor gör allt för att motverka.