Färre flyktingar i Töreboda och Hova

Töreboda kommun får gehör från Migrationsverket för sitt krav på att antalet flyktingar i kommunen måste minskas. 100 flyktingar i Töreboda placeras nu om till bland annat Borås och Trollhättan från årsskiftet. Även i Hova minskar antalet flyktingar med 100.
Töreboda kommun anser att antalet flyktingar är för stort i förhållande till antalet invånare i kommunen. Det finns stora problem med att få resurserna att räcka till, bland annat vad gäller socialtjänsten. Samtidigt fortsätter minskningen av antalet flyktingar i Hova i Gullspångs kommun. Migrationsverket har bestämt att antalet flyktingar här ska minska med 100.