Turistchef efterlys uthållighet i turistsatsningar

Örebro kommun satsar mindre pengar jämfört med likartade kommuner på sin turistverksamhet enligt turistchef Maria Comsteth. Hon efterlyser också uthållighet i satsningarna på olika projekt. Svampen vinterbonades inför förra vintern, men det är oklart om den kommer att vara öppen den här vintern.