Odling av oljeväxter minskar foderimport

Odlingen av oljeväxter bör öka för att minska det svenska beroendet av importertat proteinfoder. Det säger Johan Biärsjö vid branschbolaget Svensk Raps.
Lönsamheten för oljeväxter har ökat jämfört med spannmålsodling, och den kommer att bli ännu bättre genom efterfrågan på rapsmetylester när EUs miljömål om förnyelsebara energikällor inom transortsektorn ska uppfyllas, säger Johan Biärsjö. Idag odlas i Halland 2000 hektar raps och rybs, men arealen var tio år sen dubbelt så stor.