Fortsatt flyktingmottagande i Surahammar?

I dag väntas kommunstyrelsen i Surahammar ta beslut om att förlänga avtalet med staten om att ta emot flyktingar med uppehållstillstånd.
Ett frågetecken var om kommunen skulle kunna ordna bostäder för ytterligare 40 flyktingar, men den frågan ser ut att lösa sig och 2004 blir nu tredje året i följd som Surahammar har avtal med staten om flyktingmottagning. En av flyktingarna som idag bor i Surahammar är Fasihanby Fakhraddin. - Mottagande här i Surahammar fungerade mycket bra när jag kom hit för ett och ett halvt år sedan, säger Fasihanby Fakhraddin som idag bor i Surahammar. Han kommer ursprungligen från kurdiska delen av Iran och flydde till Sverige via Irak och Turkiet. Eftersom han varit aktiv i ett demokratiskt politiskt parti i Iran så har han länge levt med ett hot om att fängslas eller dödas. I Västmanlands län finns ett avtal mellan integrationsverket i nio av kommunerna, alla utom Skinnskatteberg och Kungsör. Inför nästa år så ser det ut som om avtalen förnyas, säger Sven Ove Johansson på Integrationsverket. Frågetecken har funnits, till exempel Arboga har tagit emot väldigt få flyktingar på senaste tiden. Men efter diskussioner så förlängs nu även Arbogas avtal.