Skolverket ställda inför burqaklädda gymnasister

Skolverkets jurister utreder nu om den heltäckande klädesdräkten burqan ska tillåtas i svenska skolor.
I höstas när terminen startade på Burgården i Göteborg bar två kvinnliga gymnasister den muslimska helkroppsdräkten där endast ögonen skymtar fram bakom ett florbetäckt visir. På skolan har de två religiösa flickorna tillsammans med rektor och lärare arbetat fram en tillfällig lösning. Den innebär att flickorna inte får ha burkan på sig under lektionstid eller på prov då det är viktigt att veta vem som gör provet. Skolverkets hållning i frågan ska vara klar inom några veckor.