Heroin i länets södra delar

Den tyngsta och farligaste narkotikan - heroin - har det senaste året fått fäste i södra delen av länet, framför allt i Gislaved och Gnosjö.
Det är främst missbrukare som tidigare använt andra droger som gått över till rök-heroin. Bengt-Ove Eriksson, som är chef för arbetet med missbrukare på socialkontoret i Gislaved, är bekymrad och oroas framför allt över risken att heroinet nu också kommer att spridas bland ungdomar. Enligt polisen existerade heroinet knappast alls i de här trakterna för ett år sedan. Den som börjar med heroin fastnar mycket snabbt i djupt missbruk. För att lyckas sluta krävs kvalificerad och dyr behandling.