Sex procent är utan ordinarie jobb

Antalet arbetslösa på Gotland ökade under september månad. Totalt sett är nu 6,1 procent av den arbetsföra befolkningen på ön utan ordinarie jobb, vilket är fler än riksgenomsnittet.
Det innebär att drygt 1 600 personer på ön är öppet arbetslösa, dessutom omfattas drygt 500 personer av olika arbetsmarknadsåtgärder som amu-utbildningar, praktik och andra åtgärder. Mest oroväckande är att arbetslösheten bland ungdomar under 25 år och bland utländska medborgare ökat med 15 respektive 14 procent under september månad.