Svensk matteundervisning passar få

Dagens läroplan i mattematik passar bara de allra bästa eleverna. Det visar en ny stor undersökning som gjorts från Örebro universitet och Malmö högskola.
Vid tre tillfällen de senaste 25 åren (1977, 1986, 2002) har forskarna testat mattekunskaperna hos elever i en genomsnittlig svensk kommun - från klass fyra upp till nian. Alla elever fick genomgå ett diagnostiska test anpassat till varje årsklass. Resultatet, som spänner över tre olika läroplaner (lgr 69, lgr 80, och lpo 94) visar att dagens elever i allt lägre utsträckning når upp till de matematikkrav läroplanen ställer ju längre upp i årsklasserna man kommer. Dessutom visar studien, som omskrivs i dagens nummer av Dagens nyheter, att den gällande läroplanen verkar vara bäst anpassad för de allra bästa eleverna, och att de 15 procent i klasserna som presterad sämst har ungefär samma mattekunskaper när de går ut nian som de hade i årskurs fyra.