Gamla på äldreboenden får aldrig komma ut

Många gamla på äldreboenden kommer aldrig utanför dörren - även om de vill. Det visar en inspektion, som Länsstyrelsen i Västra Götaland gjort på tio äldreboenden.
Länsstyrelsens granskning har genomförts det senaste året. Åtta av tio besökta äldreboenden får kritik för att de gamla har begränsade möjligheter att få komma utanför dörren. - Det finns de som vill komma ut men aldrig får göra det, säger Ingemar Sunnerdahl på Länsstyrelsen till Radio Väst. Det är allvarligt eftersom det är en rättighet som de enligt socialtjänstlagen har.