Fler gravida är feta

Allt fler kvinnor som blir gravida är överviktiga. Det gör att man i många fall inte kan se barnet ordentligt på ultraljudet.

– Man riskerar bland annat att få diabetes, högt blodtyck och det blir problem att göra ultraljud när fettet ligger mellan och gör det svårt att se barnet, säger Birgitta Nystedt, vårdenhetschef på mödravården i Värnamo och Gislaved.

Problemet är att många kvinnor som blir gravida har ett för högt BMI, alltså relationen mellan längd och vikt som ger en fingervisning om ifall man väger för lite eller för mycket. Ett BMI på 25 eller mer innebär att man väger för mycket i förhållande till sin längd.

Det är en trend som gradvis smugit sig på, sedan början av 90-talet då man började mäta kvinnors längd och vikt när de skrevs in på mödrahälsovården. Idag är drygt 25 procent överviktiga, i början av 90-talet vägde ungefär 20 procent för mycket. Problemet finns i hela landet och en rundringning till barnmorskor i Jönköping, Östergötland, Kronoberg, Kalmar och Blekinge ger en bild av att alla länen tampas med samma problem.

Birgitta Nystedt säger att de försöker sätta in åtgärder så tidigt som möjligt.

– Vi mäter kvinnors BMI redan när de får preventivmedel för att så tidigt som möjligt fånga upp de som är i riskzonen för övervikt.

Hanna Nilsson
hanna.nilsson@sr.se