Skolgranskning inledd i Boxholm

Skolverket har nu satt igång sin granskning av skolorna i Boxholms kommun. Myndigheten tittar på den pedagogiska verksamheten, hur arbetsmiljön ser ut för eleverna och hur det ser ut med resurser för de olika skolorna.
Alla skolor i landet ska under en sexårsperiod framöver få besök av den nya utbildningsinspektionen som för första gången gör en sådan här omfattande undersökning. Boxholm tillhör en av de 21 kommuner där Skolverket börjar sin granskning.