Övervakning av sopstation

Affärsverken i Karlskrona har ansökt om att få ha kameraövervakning på fyra ställen på sopstationen i Bubbetorp
Enligt Affärsverkens vd, Jan Svensson, vill man införa kameraövervakning bland annat för att få bort stölder och få allmänheten att bli bättre på att sortera sina sopor. Kameraövervakningen ska också användas som brandövervakning av själva sopberget. Länsstyrelsen handlägger just nu ärendet om kameraövervakning.