Munkorg krävs för ilsken hund

En ilsken hund i Visby som visat benägenhet att bita människor, ska hållas kopplad och vara försedd med munkorg utomhus.
Hundens ägare överklagade beslutet som tagits av polisen, men länsstyrelsen avslår överklagandet. Beslutet att hunden ska vara kopplad och ha munkorg gäller, trots att hundägaren hävdat att hunden genomgått en operation och inte längre är aggressiv. Polisens bedömning är att hunden även efter operationen uppträder osäkert och skyggt och verkar ha en negativ bild av människor. Om det kommer in anmälningar om att hunden bitit folk, kan det bli frågan om att avliva den, anser polisens hundexpert.