Kanslichefen tar beslutet själv

Kanslichefen för sametinget Lars Nila Lasko, tar ensam beslut om Nils Gustav Labba ska bli sekreterare i språkutredningen. Beskedet är glasklart från Lasko. Men renägarförbundets Per Mikael Utsi tror inte det.
Diskussionen om sametingets språkutredning och sekreteraren i utredningen går vidare. Nu säger sametingets kanslichef Lars-Nila Lasko att han ensam kommer att avgöra huruvida Labba blir sekreterare. - Jag kommer att avgöra saken, ja. Men du säger att eftersom utredaren har pengar och eftersom han har den utredningen så är det okej? - Ja, då är det okej att man anställer någon, där det är inga problem, säger Lasko. Lasko själv ansvarig Det hänger alltså på kanslichefen själv säger Lars-Nila Lasko själv. Efter sedvanliga MBL-förhandlingar kan man självständigt inom kansliet komma till skott. Per Mikael Utsi, som kritiserat sametingets styrelse, säger att han aldrig har kritiserat bolaget där Labba är anställd, Nätverk Sápmi, som man kunde förstå i ett tidigare inslag i Sámi Radio. - Jag har kritiserat styrelsen för det man har gjort, Gjort vad? - Det som har hänt är ju att sametingsledamoten Michael Teilus har begäart att Nils Gustav Labba ska göra en handlingsplan för språkarbetet åt honom och Nils Gustav Labba har genom företaget Nätverk Sápmi kommit med ett anbud på drygt 70.000 kronor. Det har behandlats i styrelsen och nu avser man i styrelsen låta kanslichefen, sametingets kansli ta det här beslutet. Men kanslichefen säger mycket klart att detta faller på honom, han ensam har ansvaret och han ensam kommer att avgöra frågan, då faller ju ditt resonemang? - Ja, men det är mycket svårt för en kanslichef när det här har behandlats så här i styrelsen, och förberetts på det här sättet, att våga gå emot sin styrelse, vågar han göra det?, frågar sig Utsi.