Bättre hygien gör dagisbarn mindre sjuka?

14 förskolor i Jönköping och en förskola i Vetlanda har valts ut att delta i ett forskningsprojekt som ska utröna om det går att minska antalet infektioner bland förskolebarn genom bättre rutiner när det gäller hygien.
Personalen på förskolorna kommer bland annat att få svara på en omfattande enkät om vilka hygienrutiner som finns på förskolorna, hur mycket barnen är ute, om man har några riktlinjer när det gäller hur man ska hantera infektionssjukdomar osv. En finsk studie har tidigare visat att bättre rutiner minskar antalet sjukdomar. Till den svenska studien som nu görs har 350 förskolor i 65 kommuner slumpvis valts ut att delta