Lågenergilampor farliga i naturen

Den mycket giftiga tungmetallen kvicksilver riskerar att hamna i naturen på grund av att vi vet för lite om att det finns tungmetaller i de nya lågenergilamporna. Dessutom kan de innebära en risk att få i sig kvicksilver. (SR Västernorrland)