Få känner till särskoleutbildningar

Trots att funktionshindrade vuxna länge haft möjlighet att studera i Jönköping är det inte många som har gjort det. En orsak är att det är få som överhuvudtaget vet om att utbildningarna på Särvux finns.
Därför inledde skolan ett projekt för ett år sedan. Syftet var att funktionshindrade vuxna skulle få information om deras möjlighet att studera. Nu säger projektledaren Anette Fong att satsningen börjar ge resultat. Och fler elever betyder utökad verksamhet. - Vi hoppas kunna erbjuda fler ämnen från och med nästa termin, säger Anette Fong. Hittills har bara de vanligaste ämnena funnits på Särvux, som är en del av Vuxengymnasiet. Projektet är femårigt och finansieras med hjälp av projektpengar från Jönköpings kommun.