Extra riksdagsdebatt om trängselavgifterna

På måndagen har riksdagen debatterat de så kallade trängselavgifterna för bilisterna i Stockholm. Att frågan togs upp där beror till stor del på att för att försöken med avgifterna ska kunna införas i Stockholm så måste riksdagen stifta en ny lag om detta.
Trots att trängselavgifterna kan ses som en lokal fråga i Stockholm där det ska införas på försök så tar riksdagen upp frågan i en debatt. Anledningen är att för att Stockholm ska få införa ett försök med trängselavgifter, eller miljöavgifter, så måste det stiftas lagar kring detta. Dessutom är det folkpartiet som begärt riksdagsdebatten eftersom det när det var EMU-omröstning också var folkomröstning om trängselavgifterna i 12 av kranskommunerna i Stockholm. Därför blev detta också en fråga om det lokala självstyret. – Jag tycker det är smått absurt att se Stockholmsberedningens förslag till lagstiftning som innebär att man i riksdagen ska stifta lag om att det mellan klockan 06.30 och 07.00 ska vara en viss avgift på en Strömbron, sa Martin Andreasson, folkpartiet. Anledningen till att det är en sådan debatt i den här frågan är främst att det här var en fråga som regeringen kom överens med miljöpartiet och vänsterpartiet i regeringsförhandlingarna efter valet. Genom detta så förekom man den stora Stockholmsberedningen som ska ta fram förslag för trafiken i Stockholm och istället fick den utredningen skyndas på. Det handlar också om frågan om kommunernas självstyre. Gunilla Carlsson, moderaterna, påminde i debatten om folkomröstningen som hölls. – Den folkvilja som har kommit till uttryck i många av Stockholms kranskommuner visar på ett högt valdeltagande men också att mer än 80 procent av dem som går till valurnorna säger att de inte vill inför biltullar för det skulle allvarligt påverka deras möjligheter i vardagen, sa Gunilla Carlsson under riksdagsdebatten.
Mari Forssblad mari.forssblad@sr.se