Arbetsmiljöbrister i kyrkan

Religiösa församlingar har brister i arbetsmiljöarbetet, och fyra församlingar i Uppsala får kritik efter en omfattande granskning av Arbetsmiljöverket.

Särskild kritik riktas mot Filadelfiaförsamlingen i Knutby, men även tre församlingar i centrala Uppsala har brister. Dessa var Pingstkyrkan i Uppsala, Livets Ords bibelcenter och förlag och EFS i Lötenkyrkan.

Arbetsmiljöverket har granskat ett flertal församlingar inom olika religioner och samtliga har brister enligt verket. Framför allt behöver församlingarna bli bättre på att bedöma risker för våld och hot, samt förbättra de skriftliga rutinerna för arbetsmiljön och den psykosociala hälsan på arbetsplatserna.