Öronmärk skolpengen i grundskolan

Grundskolans pengar i Göteborg måste vara öronmärkta. Det anser de tre partierna moderaterna, folkpartiet och kristdeomkraterna i en gemensam motion till kommunfullmäktige.
Barnen ska vara garanterade de pengar till sin utbildning som fullmäktige beslutar om anser motionärerna. Deras krav är en ny modell för skolpengen som inte går via stadsdelsnämnderna utan direkt till respektive skola som sen självständigt beslutar om pengarna.