Strutsfarm hotas av stora merkostnader

Strutsfarmen i den lilla byn Gerdal, söder om Örnsköldsvik hotas av stora merkostnader. Livsmedelsverket kräver i en kommande dom att veterinär ska besikta köttet vid varje slakt. Det skulle kosta strutsfarmen 40.000.
Idag finns det 60 strutsar vid farmen som ligger två mil söder om Örnsköldsvik. Ägaren Niklas Persson slaktar strutsarna själv och gör det med kommunens goda minne som tycker att Persson gott klarar besiktningen själv med sina kunskaper. Så tycker nu inte livsmedelsverket som i slutet av denna vecka är klar med sin hantering av ärendet. Gunilla Gålne som är ansvarig för livsmedelsverkets beslut säger idag till radio Västernorrland att strutsfarmen kommer att åläggas att ha en veterinär som besiktar varje slakt. I beslutet kommer också andra ålägganden mot strutsfarmen att finnas men vilka dessa är vill inte Gunilla Gålne inte berätta idag. Niklas Persson säger sig inte vara förvånad över vad livsmedelsverket nu har att komma med. Enligt honom blir det 40.000 kronor i merkostnader. Niklas Persson har redan bestämt sig för att överklaga verkets beslut. Strutsfarmen som startade för åtta år sedan har blivit en av kommunens största publika attraktioner. Farmen har i år haft drygt 10.000 besökare,lika många för övrigt som Gene Fornby.