p3 nyheter

Planka.nu kan straffas hårdare

Uppdaterad 15.00

Västtrafik vill polisanmäla medlemmar i Planka.nu snabbare än andra som inte betalat för sig i Göteborgs kollektivtrafik.

Andra som plankar blir polisanmälda efter fem eller sex gånger, men är man med i Planka.nu får man skylla sig själv, berättar affärsområdeschef Hugo Lepik.


Bara på webben:

Rättvist? Diskutera!

Planka.nu är en organisation som vill ha gratis kollektivtrafik och uppmanar folk att planka på bussar och tåg. Om man betalar in 100 kronor i månaden till ett konto så betalar Planka.nu dina böter, och eftersom bötespengarna till Västtrafik kommer från samma konto.

Idag polisanmäls oftast en person efter att ha blivit påkommen utan biljett fem till sex gånger. Men nu funderar Västtrafik på att anmäla just medlemmar i Planka.nu tidigare, kanske redan efter att ha tjuvåkt två gånger.

– Jag kan inte säga att det kommer att bli så men våra jurister håller på och ser på de möjligheterna, säger Hugo Lepik.

Anna Nygård är aktiv i Planka.nu och kritisk till att Västtrafik skulle kunna bedöma deras medlemmar hårdare än andra.

– Att man ska kunna hålla på och sätta dit folk tidigare bara för att deras bot betalas av ett visst konto, det tycker jag låter jättemärkligt.


Inte olagligt

Men det handlar inte om ett lagbrott att göra så menar statsvetaren Jan Turvall, som specialiserat sig på offentlig förvaltning.

– Man kan ha moraliska synpunkter på detta men det finns inget juridiskt problem kring det.

Det beror på att det bara är myndigheter som är skyldig att behandla alla människor lika, inte företag.

Men om Västtrafiks vilja att straffa plankare ska få effekt krävs att även åklagarna tycker likadant.  Att de alltså ska väcka åtal efter två gångers tjuvåkande istället för efter fem-sex gånger. Det skulle däremot gå emot lagen menar Jan Turvall.

– Där menar jag att huvudgrunden är att själva brottet är detsamma  - man har inte betalat sin avgift och då måste man behandlas lika oavsett vem man är som människa eller om man tillhör en organisation eller inte.


Kan hitta kryphål

Anna Nygård från Planka.nu tror att de kan hitta sätt att slippa undan en tidigare polisanmälan.

– Om de nu ser på inbetalningarna att det kommer från Planka och därigenom sätter dit folk tidigare, då är det ju bara att byta inbetalningssätt och kanske har flera konton som man sätter in ifrån.

Elsa Persson
elsa.persson@sr.se