Charlottenberg

Brand i verkstad

Riksväg 61 vid Charlottenberg fick stängas av under en halvtimme på söndagskvällen i samband med brand i en verkstadslokal.

Upprinnelsen var att en bil uppställd i lokalerna fattat eld, troligen p g a fel på kupévärmaren.

De materiella skadorna i lokalerna på Hålvägen beskrivs som stora, och både kontors-och verkstadsdelen måste saneras.

Det som komplicerade räddningstjänstens insats var ett halvdussin gastuber i verkstaden.

Av säkerhetsskäl togs de ur lokalerna och sköts sönder.