Universitetssjukhuset vill ha cykelhjälmslag

Norrlands universitetsjukhus i Umeå är för att införa en cykelhjälmslag, i ett första steg för barn, men helst för alla åldrar - det skriver man i ett remissyttrande till Näringsdepartementet som just nu utreder om Sverige ska införa en cykelhjälmslag.
Ulf Björnstig på kirurgiska kliniken skriver i yttrandet att dom flesta cykelolyckor med skallskador drabbar äldre personer och att de vore pedagogiskt omöjligt att förklara för barn och ungdomar varför dom måste ha cykelhjälm när äldre slipper. Om det finns en majoritet bland alla remissinstanser för en obligatorisk cykelhjälmslag så kan den komma att börja gälla 2005.