Hemansvar oförenligt med karriär

Hej!

Tack för ett intressant program (lyssnade idag 25/7) om papparollen! Det
var första gången jag hörde på Heliga familjen, och jag tycker jag
hade tur som slank in som lyssnare i ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat som
pappa. Jag vill gärna höra mer av offentlig diskussion om och med
pappor!

Jag kan inte låta bli att dela med mig av egna tankar, inspirerad av programmet. Håll till godo om ni har lust:

Jag har fyra egna barn och erfarenhet av att ta olika mycket ansvar på "hemmaplan" under olika faser. Jag har provat att ta huvudansvar hemma, att släppa ansvaret helt, och att dela ungefär lika. I mitt/vårt fall har den lätta biten varit perioden med föräldraledighet. Jonglerandet med livets essentiella beståndsdelar blev mycket svårare när barnen har sina mer och mer egna liv och vi båda föräldrar varsitt yrkesliv att hantera.

En aspekt av detta som jag inte tycker kommer fram tillräckligt ofta är hur dramatiskt ens effektivitet på den professionella arenan påverkas av ansvarsfördelningen hemma. Om jag har huvudansvar hemma kan jag bara vara en bråkdel så produktiv professionellt, och även med delat familjeansvar är tillgängligheten och uppmärksamheten för jobbet så begränsad att jag inte kan konkurrera med kollegor som har sin partner som huvudansvarig hemma (om jag nu skulle vilja konkurrera karriärsmässigt). Jag tror det är av stort värde i samhället att vi har många som kan fokusera på sin profession, och att ha en familj där en partner tar hand om det "relationella" är ett upplägg som frigör otroligt mycket kraft till yrkeslivet. Det skulle i så fall vara bättre att INTE försöka dela lika kontinuerligt utan att i perioder ha den ene som
huvudansvarig hemma, och sedan skifta stafettpinnen.

Det som gör detta svårt är att arbetslivet inte enkelt anpassas efter det som är idealt ur familjens perspektiv – det krävs ledarskap som ser långsiktigt och som säkerställer marginaler för att inte bygga in försvårande beroenden av enskilda individers kompetens och insatser. Från den arbetslivserfarenhet jag har är förväntningarna på vad ett heltidarbete innebär helt oförenliga med ett likadelat ansvar på hemmaplan. Delat ansvar kräver deltidsarbetande föräldrar (eller massivt stöd av släkt eller annan arbetskraft).

Lycka till med fortsatt programproduktion!!

Hälsningar,

Per


Hej Per!
tack för ditt brev.
Vänligen
Hleiga Familjen