Elever får bättre hjälp att klara skolan

Elever med behov av särskilt stöd, på både grundskolorna och gymnasieskolorna i Jönköping, ska få bättre hjälp.
Det är stödlagen som nu ska förstärkas med en skolläkare i varje lag. Ibland kan det finnas medicinska förklaringar till att eleven har det jobbigt i skolan och med en läkare i stödlaget kan man bli bättre på att hitta dom och eleven får rätt hjälp. Förstärkningen sätts in från första januari om skolpolitikerna godkänner förslaget.